Churches – United Church of Christ

Ada Congregational Church
6330 Ada Dr SE
Ada MI 49301
(616) 676-2166

Bostwick Lake Congregational United Church of Christ
7979 Belding Rd NE
Rockford MI 49341
(616) 874-7045

Comstock Park Congregational United Church of Christ
62 Lamoreaux Dr NE
Comstock Park MI 493321
(616) 784-5545

East Congregational United Church of Christ
1005 Giddings Ave SE
Grand Rapids MI 49506
(616) 245-0578

First Congregational Church of Lowell
865 Lincoln Lake Ave SE
Lowell MI 49331
(616) 897-5906

First Congregational Church of Rockford
192 E Bridge St
Rockford MI 49341
(616) 866-2412

First Park Congregational Church
10 E Park Place NE
Grand Rapids MI 49503
(616) 459-3203

Plymouth Congregational United Church of Christ
4010 Kalamazoo Ave SE
Grand Rapids MI 49508
(616) 455-4260

St John’s United Church of Christ
1934 Bridge St NW
Grand Rapids MI 49504
(616) 453-2497

Second Congregational United Church of Christ
525 Cheshire Dr NE
Grand Rapids MI 49505
(616) 361-2629

Trinity Congregational United Church of Christ
2725 4 Mile Rd NW
Grand Rapids MI 49544
(616) 784-2450